Tarieven

Let op!

Wij declareren, indien u een tandartsverzekering heeft gesloten, zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraars via InfoMedics (factoringsbedrijf) . U kunt altijd aangeven als u zelf een nota wil ontvangen. Natuurlijk kunt u ook pinnen bij onze Balie. 

Per 1 januari 2024 zal hieronder een lijst met nieuwe tarieven worden weergegeven aan de hand van KNMT tarievenboekje van 2024!

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Code M/T* Prestaties Tarief
C001 Consult ten behoeve van een intake € 53,50
C002 Consult voor een periodieke controle € 26,75
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 26,75
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 26,75
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 126,72
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 126,72
C013* X Studiemodellen € 35,20
C014 Pocketregistratie € 42,24
C015 Parodontiumregistratie € 84,48
C016* X Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling € 211,20
C020 Mondzorg aan huis € 21,12
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) € 29,57

Maken en/of beoordelen foto’s (X)

Code M/T* Prestaties Tarief
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto €19,71
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto €14,78
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto €84,48
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €84,48
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto €30,98
X24 Maken en beoordelen schedelfoto €35,91
X34 Beoordelen schedelfoto €38,02
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto €239,36
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €70,40

Preventieve mondzorg (M)

Code M/T* Prestaties Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten €15,78
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten €15,78
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten €15,78
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit €31,68
M32 X Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek €21,12
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament €7,04
M40 Fluoridebehandeling €17,60
M61* X Mondbeschermer of fluoridekap €31,68
M80* X Behandeling van witte vlekken, eerste element €61,25
M81* X Behandeling van witte vlekken, volgend element €33,79

Verdoving (A)

Code M/T* Prestaties Tarief
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €17,60
A15 Oppervlakte verdoving €9,15
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie €kostprijs
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie €56,32

Verdoving door middel van een roesje (B)

Code M/T* Prestaties Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) €35,20
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) €35,20
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) €44,48

Vullingen (V)

Code M/T* Prestaties Tarief
V71 Eénvlaksvulling amalgaam €29,57
V72 Tweevlaksvulling amalgaam €47,17
V73 Drievlaksvulling amalgaam €61,25
V74 Meervlaksving amalgaam €89,41
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €43,65
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €61,25
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €75,33
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €99,97
V91 Eénvlaksvulling composiet €56,32
V92 Tweevlaksvulling composiet €73,92
V93 Drievlaksvulling composiet €88,00
V94 Meervlaksvulling composiet €112,64
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) €84,48
V30 Fissuurlak eerste element (sealen) €31,68
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) €17,60
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen €7,04
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €13,30
V70* X Parapulpaire stift €13,30
V80* X Wortelkanaalstift €23,27
V85* X Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €9,97

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Code M/T* Prestaties Tarief
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €49,28
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €38,72
E60* X Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €56,32
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €58,12
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €126,72
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €183,04
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €239,36
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €295,68
E85 Elektronische lengtebepaling €17,60
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting €21,12
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €56,32
E51 Verwijderen van kroon of brug €42,24
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €35,20
E53 Verwijderen van wortelstift €49,28
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €35,20
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €35,20
E56* X Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel €49,28
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €35,20
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €98,56
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €63,36
E63* X Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal €52,80
E64 Afsluiting van open wortelpunt €56,32
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €70,40
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €35,20
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €56,32
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €21,12
E97* X Uitwendig bleken per kaak €88,00
E40 Directe pulpa-overkapping €35,20
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €14,08
E43* X Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €28,16
E44 Verwijderen spalk, per element €7,04
E45 Aanbrengen rubberdam €13,30
E31 Snij-/ hoektand €140,80
E32 Premolaar €197,12
E33 Molaar €253,44
E34* X Aanbrengen retrograde vulling €28,16
E36* X Het trekken van een element met re-implantatie €98,56
E37 Kijkoperatie €84,48
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen €70,40
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €95,04
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €70,40

Kronen en bruggen (R)

Code M/T* Prestaties Tarief
R08* X Eénvlaks composiet inlay €84,48
R09* X Tweevlaks composiet inlay €161,92
R10* X Drievlaks composiet inlay €211,20
R11* X Eénvlaksinlay €126,72
R12* X Tweevlaksinlay €197,12
R13* X Drievlaksinlay €281,60
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties €35,20
R24* X Kroon op natuurlijk element €309,76
R34* X Kroon op implantaat €281,60
R29* X Confectiekroon €63,36
R31 Opbouw plastisch materiaal €70,40
R32* X Gegoten opbouw, indirecte methode €70,40
R33* X Gegoten opbouw, directe methode €140,80
R40* X Eerste brugtussendeel €211,20
R45* X Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €105,60
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €176,00
R50* X Metalen fixatiekap met afdruk €35,20
R55* X Gipsslot met extra afdruk €35,20
R60* X Plakbrug zonder preparatie €140,80
R61* X Plakbrug met preparatie €211,20
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €49,28
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €28,16
R67* X Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €30,27
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €77,44
R71* X Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €77,44
R74* X Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €28,16
R75* X Opnieuw vastzetten plakbrug €70,40
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €35,20
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €35,20
R91* X Wortelkap met stift €176,00
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond €95,04
R78* X Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €84,48
R79* X Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €140,80
R80* X Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies €35,20
R85* X Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies €14,08
R90* X Gedeeltelijk voltooid werk €Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

Behandeling Kauwstelsel (G)

Code M/T* Prestaties Tarief
G21 Functieonderzoek kauwstelsel €126,72
G22 Verlengd onderzoek OPD €253,44
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie €112,64
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) €73,92
G62* X Stabilisatieopbeetplaat €190,08
G68* X Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk €53,20
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A €84,48
G43 Consult OPD-therapie B (complex) €142,21
G44* X Therapeutische injectie €77,44
G46* X Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) €56,32
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B €140,80
G10 Niet-standaard beetregistratie €105,60
G11 Scharnierasbepaling €105,60
G12 Centrale relatiebepaling €98,56
G13 Protrale/laterale bepalingen €70,40
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €598,45
G16 Therapeutische positiebepaling €33,25
G20 Beetregistratie intra-oraal €66,49
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur €38,02
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte €35,20
G65* X Indirect planmatig inslijpen €387,21
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €70,40
G68* Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat €56,32
G69* X Beetbeschermingsplaat €77,44
G33* X Aanbrengen front/hoektandgeleiding €70,40
G71* X Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €352,01
G72 Controlebezoek MRA €35,20
G73* X Reparatie MRA met afdruk €56,32
G74* X Plaatsen van myofunctionele apparatuur €95,04
G76* X Consult myofunctionele therapie €26,75

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Code M/T* Prestaties Tarief
H11 Trekken tand of kies €52,80
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €39,42
H21 Kosten hechtmateriaal €7,36
H26 Hechten weke delen €77,44
H50 Terugzetten tand of kies, eerste element €70,40
H55 Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting €21,12
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €70,40
H33 Hemisectie van een molaar €84,48
H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak €84,48
H35 Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie €84,48
H36 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling €77,44
H37* Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling €119,68
H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat €353,09
H39 Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting €139,39
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €63,36
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €42,24
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €84,48
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting €112,64
H44 Primaire antrumsluiting €77,44
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €98,56
H60 Marsupialisatie €98,56
H65 Primaire sluiting €190,08
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €98,56
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €190,08
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €133,76
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €225,28

Kunstgebitten (P)

Code M/T* Prestaties Tarief
P001* X Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak €105,60
P002* X Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak €211,20
P003* X Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak €288,64
P004* X Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak €394,25
P020* X Volledig kunstgebit bovenkaak €211,20
P021* X Volledig kunstgebit onderkaak €281,60
P022* X Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €457,61
P023* X Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak €140,80
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit €76,03
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €35,20
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €70,40
P043 Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting €42,24
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak €95,04
P045 Toeslag immediaat kunstgebit €17,60
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit €56,32
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €21,12
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls €105,60
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €70,40
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak €49,28
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak €49,28
P062* X Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak €99,27
P063* X Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak €99,27
P064* X Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak €86,59
P065* X Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak €90,11
P066* X Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak €197,12
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit €35,20
P068* X Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak €21,12
P069* X Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €56,32
P070* X Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak €21,12
P071* X Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak €56,32
P072* X Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €56,32

Tandvleesbehandelingen (T)

Code M/T* Prestaties Tarief
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €204,16
T021 Grondig reinigen wortel, complex €38,02
T022 Grondig reinigen wortel, standaard €28,16
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus €126,72
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling €77,44
T042 Consult parodontale nazorg €107,01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg €142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg €189,38
T070 Flapoperatie tussen twee elementen €228,80
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) €352,01
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) €422,41
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €70,40
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €189,38
T076 Tuber- of retromolaarplastiek €88,00
T101 Tuber- of retromolaarplastiek €123,20
T102 Tandvleescorrectie, één element €66,88
T103 Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen €176,00
T111* X Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €422,41
T112* X Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €140,80
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €228,80
T121 Kroonverlenging, één element €228,80
T122 Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen €422,41
T141 Tandvleestransplantaat €133,76
T142* X Recessie bedekking met verplaatste lap €422,41
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €70,40
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €189,38
T161* X Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €49,28
T162 Behandeling tandvleesabces €95,04
T163* X Toepassing lokaal medicament €76,03
T164* X (Draad)Spalk €28,16
T165 Uitgebreide voedingsanalyse €70,40

Implantaten (J)

Code M/T* Prestaties Tarief
J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie €213,70
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €120,94
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling €78,06
J011* X Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling €120,09
J012 * X Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen €90,07
J013* X Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen €180,13
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €54,04
J020* X Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft, €288,21
J021* X Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden €180,13
J022* X Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak €174,13
J030* X Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren €102,07
J031* X Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren €156,11
J032* X Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren €72,05
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak €275,00
J041 Plaatsen volgend implantaat, per kaak €113,48
J042* X Plaatsen eerste tandvleesvormer €90,07
J043* X Plaatsen volgende tandvleesvormer €42,63
J044 Verwijderen implantaat €39,63
J045 Moeizaam verwijderen implantaat €198,14
J046 Vervangen eerste implantaat €274,40
J047 Vervangen volgend implantaat €113,48
J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant €209,55
J049 Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit €611,85
J050 Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik €kostprijs
J051* X Aanbrengen botvervangers in extractie wond €24,02
J052 Prepareren donorplaats €162,12
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft €81,06
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats €126,09
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie €135,10
J056* X Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef €138,10
J057 Kosten implantaat €387,76
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €12,01
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat €28,22
J060* X Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat €312,23
J070* X Plaatsen eerste drukknop €144,11
J071* X Plaatsen elke volgende drukknop €42,03
J072* X Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €246,18
J073* X Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €78,06
J080* X Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit €618,45
J081* X Klikgebit in de onderkaak €402,29
J082* X Klikgebit in de bovenkaak €402,29
J083* X Omvorming tot klikgebit €120,09
J084* X Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten €156,11
J085* X Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €180,13
J086* X Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €210,15
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €102,07
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten €132,10
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten €162,12
J180 Gedeeltelijk klikgebit van kunstof €211,20
J181 Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) €394,25
J183 Ontvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit €120,09
J184 Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit met afdruk, per kaak €56,32
J090 Specifiek consult nazorg implantologie €66,05
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie €108,08
J100* X Opvullen zonder staafdemontage €168,12
J101* X Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €210,15
J102* X Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €240,18
J103* X Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €270,20
J104* X Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk €21,12
J105* X Reparatie zonder staafdemontage €66,05
J106* X Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €126,09
J107* X Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €156,11
J108* X Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €186,14
J109* X Verwijderen en vervangen drukknop €30,02
J110* X Opvullen gedeeltelijk klikgebit €168,12
J111* X Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk €21,12
J112* X Reparatie gedeeltelijk klikgebit €66,05

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Code M/T* Prestaties Tarief
U25* X Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten €16,03
U35* X Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten €18,50
U05* X Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten €18,05

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

Code M/T* Prestaties Tarief
Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten €16,03
Y02 Onderlinge dienstverlening €Maximum